Felanmälan

Felanmälan

Uppstår akuta fel under dagen ringer ni till kontoret på tel. 0921 – 149 60. Eller fyller i formuläret nedan.

Vid akuta fel efter kontorstid och under helger, ring Väktarskolan jour: 0921-149 72
Till akuta fel räknas till exempel översvämning, fel på huvudsäkring eller större stock i avloppet