Frågor och svar

Frågor och svar

Under den här fliken hittar du som hyresgäst information om ditt boende. Vi kommer succesivt att lägga ut mer matnyttigt.

Vår strävan är att förbättra vår information till dig och här behöver vi din hjälp. Är det någon information du saknar, tveka inte att kontakta oss!
Sundbergs fastigheter ambition är att vara en god hyresvärd åt våra hyresgäster.

Vi strävar efter långsiktiga relationer och är måna om att alltid hålla vad vi lovar, så att våra kunder kan känna sig trygga med oss som hyresvärd. För att säkerställa god service har vi på Sundbergs fastigheter egen personal som ansvarar för drift och skötsel av samtliga hus.

Vi vill alltid kunna bli bättre så tveka inte att kontakta oss om du undrar över något, har synpunkter eller klagomål. Skicka ett mail och vi återkommer inom 48 timmar för att besvara er förfrågan.

Förrådsutrymmen
Du bör inte förvara stöldbegärligt eller ömtålig egendom i förråd. Du får inte förvara miljö- eller brandfarliga ämnen. Vid förråd i källare, tänkt på att inte ställa ömtåliga saker direkt på golvet, pga markfukt.

 

Tvättstugan och torkrum
Tvättstugan är ett viktigt gemensamt utrymme. Respektera bokade tvättider och avsluta tvättpassen i tid. Städa efter dig, var rädd om maskinerna och följ de trivselregler som är uppsatta i tvättstugan noga. Glöm inte att rengöra luddfiltret i torktumlaren.

Lämna tvättstuga och torkrum i det skick du själv vill finna dem när du ska tvätta.

 

Trappuppgångar
Trappor, entréer och källare får inte blockeras med cyklar, barnvagnar eller liknande. Trapphuset är en viktig utrymningsväg. Trapphuset ska fungera som de boendes väg ut och räddningstjänstens väg in om det börjar brinna. Det är därför man inte får förvara brännbart material där eller blockera gångarna.

Om en barnvagn fattar eld tar det inte mer än några minuter innan trapphuset fylls av tjock giftig rök. Konsekvenserna blir att boende inte kan ta sig ut från sina lägenheter den vägen. Dessutom blir det svårframkomligt för räddningstjänsten eller ambulans om det är fullt av saker i trapphuset.

 

Rökförbud
Det råder rökförbud i samtliga allmänna utrymmen i våra fastigheter.

Sköt om din lägenhet
När du flyttar in i en lägenhet tar du även ansvar för att den sköts om ordentligt.
Följande tips hjälper dig en bra bit på väg:

 

Väggar
Ta reda på vilket material dina väggar är gjorda av innan du hänger upp speglar, tavlor och annat. Ta hjälp av oss eller någon annan som vet om du känner dig osäker. Du får inte göra hål i väggarna i badrum och andra våtrum. Du får inte ändra befintlig planlösning i lägenheten. Rengör väggarna med försiktighet, målade ytor med ljummet vatten och ett milt rengöringsmedel. Tapeter får endast dammtorkas.

 

Golv
Golven hålls snygga och fräscha om du sätter möbeltassar under stols- och bordsben. Tänk på att golv av klinker är ömtåliga för stötar och slag. Parkettgolv rengörs med en väl urvriden trasa

 

Målning och tapetsering
Du kan måla och tapetsera din lägenhet själv på egen bekostnad, men ta alltid kontakt med oss för godkännande, innan du påbörjar arbetet. Väljer du att utföra arbeten i lägenheten, måste det ske på ett fackmannamässigt sätt. Tänk på att välja färger och tapeter som är acceptabla för gemene man. Om du väljer för extrema färger riskerar du att bli ersättningsskyldig för återställning av lägenheten. Fråga om du är osäker.

Sundbergs fastigheter ber att få hälsa dig välkommen som hyresgäst. Vi hoppas att du ska trivas hos oss. Vår målsättning är att med personlig service, tillhandahålla centrala lägenheter till vettiga priser. För oss är du som kund den viktigaste personen i företaget. Vi försöker i möjligaste mån uppfylla dina önskemål och förväntningar.

Innan du flyttar in har vi besiktigat lägenheten tillsammans med den föregående hyresgästen. Du får tillträde till lägenheten klockan 12.00 den dag hyresavtalet börjar gälla. Om dagen infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag får du flytta in första vardagen därefter. Nycklar får du på vårt kontor.

 

Hemförsäkring
Olyckor kan hända när som helst. Det är viktigt att du tecknar en hemförsäkring med allrisk. Den skyddar dig mot ekonomiska förluster vid inbrott, skada, brand eller översvämning – När det inträffar olyckshändelser som exempelvis bränder gäller fastighetens försäkring enbart de skador som drabbar fastigheten.

 

Grannar
För att du och dina grannar skall trivas krävs att ni tar hänsyn till varandra. Det finns ingen regel som säger att man kan ha fest en gång i månaden eller att man kan föra oväsen obegränsat bara det är tyst innan 22.00. Tala med dina grannar om det är dags för fest och hör efter att det går bra. Det går ju självklart att ha fest utan att det lever om också. Du är även ansvarig för de som besöker dig. Har du en granne som är störande är det bra om du hör av dig till kontoret så fort som möjligt så har vi en möjlighet att göra något åt det.

Vi tackar dig för den tid som du varit vår hyresgäst och önskar dig lycka till med ditt nya boende. Det är mycket att tänka på när du ska flytta. Här får du några tips på sådant som är viktigt att komma ihåg.

 

Säg upp din lägenhet
Kontakta oss i god tid när du vill flytta, kanske har vi något annat att erbjuda dig. Uppsägningen ska ske skriftligen senast det månadsskifte som infaller tre kalendermånader före önskad avflyttning. Om du exempel vill lämna din lägenhet den 1 oktober, måste du säga upp lägenheten senast den 30 juni.

När du har sagt upp ditt hyresavtal är du enligt hyreslagen skyldig att visa lägenheten för nya intressenter. Du måste också hålla din lägenhet tillgänglig för besiktning.

Du är skyldig att lämna lägenheten städad och klar senast klockan 12.00 dagen efter hyresavtalet upphör att gälla. Om dagen infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag, får du flytta ut senast klockan 12.00 första vardagen därefter.

 

Besiktning
Vid uppsägning besiktigas lägenheten. Du kommer att få en uppsägningsbekräftelse med tid för besiktning. Vi vill gärna att den nyinflyttande hyresgästen deltar. Besiktningsmannen går över lägenheten för att se efter skador och onormalt slitage. Kostnaden för onormalt slitage bekostas eller åtgärdas av hyresgästen. Vid förekommande fall, då besiktningen sker vid avflyttning, kontrolleras även städningen.

 

Lämna tillbaka dina nycklar
Du måste lämna tillbaka samtliga nycklar när du flyttar även de kopior som du eventuellt har gjort samt nycklar och cylindrar till allmänna utrymmen som cykelförråd och tvättstuga. Om nycklarna inte lämnas in blir du skyldig att betala vad det kostar för oss att byta lås.

 

Töm lägenheten och dina förråd
Ta med dig alla dina tillhörigheter som finns i lägenheten. Även dina förråd, ditt garage och din balkong ska vara tömda.

 

Flyttstädning
Lägenheten ska vara väl städad och rengjord, glöm inte balkong, uteplats och förrådsutrymmen. Tänk på att om du städar dåligt så måste du betala för att någon annan ska städa ordentligt.

 

El
Glöm inte att avsluta ditt elabonnemang när du flyttar så riskerar du att inte bli felaktigt fakturerad av elbolaget.

Hyran betalas alltid i förskott, senast sista vardagen före varje kalendermånads utgång. Hyresavier skickas till dig kvartalsvis, det innebär att du får hyresavier för 3 månader varje gång. Normalt skickas hyresavierna ut senast den 15:e i mars, juni, september och december.

 

Du har även möjlighet att betala hyran via autogiro. För att undvika försenade betalningar vill vi rekommendera dig att utnyttja möjligheten med autogiro. Autogiro innebär att du lämnar ett medgivande att din bank på rätt dag på Sundbergs fastigheter begäran från ditt konto betalar hyran. Kontakta Anita på kontoret så hjälper hon dig om du vill börja betala din hyra med autogiro.

 

Var noga med att betala hyran i tid. Vid försenad betalning lämnas ärendet till inkasso och du debiteras ränta och tillkommande kostnader. Utebliven hyresinbetalning eller upprepade sena betalningar kan medföra att du förlorar din hyresrätt. Om du/ni av någon anledning inte kan betala hyran i rätt tid, ta då direkt kontakt med Sundbergs fastigheter så att vi tillsammans kan förhandla om betalningen.

 

Om du har frågor kring din hyra är du välkommen att kontakta oss på kontoret.

Sophantering
är en viktig del i Sundbergs fastigheter miljöarbete. Genom kontinuerlig dialog med hyresgästerna är ambitionen att ta ett gemensamt ansvar för sop- och källsorteringen i fastigheterna. Sopstopp och överfulla soprum leder till höga hanteringskostnader – pengar som istället skulle kunna användas för ökad trivsel i området.

 

Tänk därför på följande:

 • Knyt alltid ihop soppåsen ordentligt innan du kastar den
 • Ställ aldrig sopor i trapphusen, inte ens för en kort stund
 • Släng aldrig lösa sopor såsom tidningar, glas eller blöjor i sopnedkastet.
 • Kasta heller inte skrymmande föremål i sopnedkastet då de kan orsaka sopstopp.
 • Kartonger viks ihop och kastas tillsammans med annat skrymmande skräp i de fastigheter där det finns ett grovsoprum. Där det inte finns grovsoprum hänvisas ni till kommunens återvinningscentraler.
 • Använd inte grovsoprummet vid utflyttning eller för större föremål såsom sängar och garderober.

Om du upptäcker skadedjur eller ohyra, t ex kackerlackor, möss, mjölbaggar eller myror, är du enligt hyreslagen skyldig att anmäla det.

Förekomsten av skadedjur har i princip ökat varje år sedan millennieskiftet och är en effekt av vårt ökade resande och våra ändrade hushållsvanor med fler importerade livsmedel och alla hyresvärdar i Sverige har erfarenhet av skadedjur och upprepade saneringsarbeten.

 

Sundbergs fastigheter ansvar och åtgärder
Sundbergs fastigheter anlitar ett saneringsföretag för åtgärder vid eventuell förekomst av skadedjur. Uppgift om kontaktvägar ring kontoret. Att anlita saneringsföretaget är en tjänst som ingår iTribo Fastigheters fastighetsförsäkring och helt gratis för hyresgästen.

Tribo Fastigheter informerar hyresgäster om att vara vaksamma efter utlandssemestrar och kontakta saneringsföretaget direkt vid misstanke om förekomst av skadedjur.

 

Förekomst av skadedjur beror inte på bristande underhåll.
Sundbergs fastigheter agerar proaktivt med information och åtgärder för att motverka skadedjur, men vi kan inte i detalj reglera hur hyresgäster lever innanför sina fyra väggar när det gäller att motverka skadedjur. Dock agerar vi så fort vi får indikation att det förekommer skadedjur.

Då det förekommer skadedjur är vi engagerade ända till dess att skadedjuren är eliminerade. Hyresgästen har dock skyldighet att meddela företaget om skadedjur ”kommit tillbaka”.

 

Hyresgästens ansvar
En framgångsrik sanering kräver ett bra samarbete med hyresgästen och att hyresgästen följer saneringsföretagets instruktioner. Hyresgäster har också en viktig roll i att bidra med förebyggande åtgärder i lägenheten för att minska risken för skadedjur.

Hyresgäster som upptäcker skadedjur är skyldiga att genast kontakta saneingsföretaget som är Sundbergs fastigheter entreprenör för att bekämpa skadedjur. Hyresgäster måste också informera om skadedjuren kommit tillbaka efter en sanering.

 

Minimera risken
Det finns några enkla grundregler för att minimera risken för skadedjur. Här är några:

 • Undvika att ta in möbler eller andra föremål som kan misstänkas vara angripna av skadedjur.
 • Vid utlandsresa, undvik att förvara resväskan på golvet, titta noga igenom kläder när de packas upp, så att inte skadedjur följt med i bagaget. Kläder bör tvättas i 60 grader och föremål kan läggas i frysen i 7 dygn.
 • Hyresgäst som köper direktimporterade matvaror bör vara uppmärksam på att inga skadedjur följer med varorna.
 • Städning är ett enkelt sätt att hålla skadedjur borta. När det är rent är det svårare för skadedjur att föröka sig.
 • Skadedjur äter det mesta och man bör därför undvika att låta ätbara rester ligga på golvet i bostaden.
 • Om skadedjur trots allt förekommer flytta inte runt kläder, lakan och andra föremål i lägenheten då det ökar spridningsrisken.
 • Hyresgäst som är ansvarig för förekomst av skadedjur kan krävas på ersättning för saneringskostnader.

 

Sanering
Det allra viktigaste är att hyresgästen är tillgänglig och aktivt medverkar för att saneringsföretaget så snabbt som möjligt kan komma in i lägenheten för att identifiera skadan och att man håller lägenheten på tillgänglig på de tider som överenskoms mellan saneringsföretaget och hyresgästen.

En av de viktigaste åtgärderna i saneringsarbetet är att lokalisera och motverka källan till spridning. En sanering sker ofta i flera etapper då man först måste kartlägga, därefter sanera och slutligen kontrollera. För varaktig åtgärd behöver man ibland sanera flera gånger.

Sanering är ofta en komplex process som kräver samverkan och uthållighet från alla inblandade parter. Oftast kan sanering ske utan att man som hyresgäst behöver lämna lägenheten och vid alla åtgärder informeras hyresgästen om vilka preparat som används och hur man kan förhålla sig till dessa. Det kan gälla särskilda regler för till exempel små barn eller husdjur. I regel måste hyresgästen tömma och rengöra skåpen under diskbänken eftersom det ofta är där skadedjur gömmer sig.

De flesta metoder som används för sanering är relativt långsamma och bygger på att skadedjuren kommer i kontakt med behandlad yta eller upptäcker ett utlagt bete. Det kräver tålamod. Snabba hemmametoder som till exempel insektsspray eller liknande är inte tillförligt. De kan ha effekt på kort tid, vilket till och med kan förvärra situationen då man vid inventering kan missa skadedjur i springor och vrår.

Uppvärmningen i Sundbergs fastigheter hus består av ett vattenburet värmesystem. Inomhustemperaturen regleras centralt och värmen styrs automatiskt av utomhustemperaturen. Elementen är därför olika varma beroende på hur varmt eller kallt det är utomhus. Eftersom din hand är 35 grader varm kan elementen kännas kalla även om de avger värme.

Sundbergs fastigheter målsättning är att med minsta möjliga miljöpåverkan, ge våra hyresgäster ett trivsamt inomhusklimat. Vi stärvar efter att temperaturen i lägenheterna ska ligga på cirka 20 grader. Vi jobbar aktivt för att justera värmesystemet så att vi kan tillhandahålla en konstant temperatur kring 20 grader. (20 grader på dagen och 18 grader på natten är riktvärden i fastighetsbranschen).

 

Här har vi sammanställt några enkla råd om saker man kan tänka på för att uppleva bästa möjliga inomhusklimat innan eventuell felanmälan görs.

 • Kontrollera att alla radiatorer (element) är fullt påskruvade, dvs ”moturs”.
 • För att få en bra spridning av värmen från radiatorerna bör det vara fritt framför dem. Tänk på att inte ha möbler eller tjocka gardiner framför elementen.
 • Kontrollera temperaturen med en trovärdig termometer. Mätning skall göras 1 m ovanför golvet och minst 1 m från fönster

 

Drag i lägenheten

Drag uppstår då en dörr eller ett fönster står på glänt eller då dörrar och fönster behöver tätas. Oservera att det ska komma in en viss andel luft genom fönstren så att det inte blir helt tätt. Kallras från fönster och drag i lägenheten är ett vanligt problem som är svårt att komma tillrätta med. Försök att möblera så att du inte sitter i närheten av fönster, balkong eller ytterdörr.

 

Ventilation

Det mest effektiva sättet att få bort förorenad luft och fukt i lägenheten är att vädra. Gör detta snabbt och effektivt genom tvärdrag i fem minuter. Vid snabb vädring byts enbart luften ut och lägenheten hinner inte kylas ner. Om du vill vädra ut matos, öppna inte köksfönstret eftersom luften i köket då bildar övertryck som driver oset vidare ut i resten av lägenheten. Öppna i stället fönstret i ett rum intill och håll köksdörren stängd. Matoset sugs då effektivt ut genom spisfläkt och övriga köksventiler. Vädra aldrig ur lägenheten genom att öppna dörren till trapphuset.

Ventilationen fungerar bäst om ventilerna i lägenheten är rena. Försök att göra rent dem två till tre gånger om året. Låt ventilen sitta och använd en fuktig trasa till att rensa första biten av kanalen och runt ventilen. Täpp aldrig till ventiler eller ändra inställning på mittentallriken.

Spiskåpan bör rengöras en gång i månaden om du lagar mat varje dag. Hela filtret kan diskas i maskin. Annars kan ni krama ur filterduken som sitter inuti filtret i varmt vatten med diskmedel. Du kan själva byta lampa i spiskåpan om du fäller ner skärmen och skruvar loss lampglaset.

 

Tecken på att ventilationen inte fungerar:

 • Det luktar instängt
 • Det bildas ofta kondens på fönsterglaset

 

Åtgärder:

 • Vädra oftare
 • Öppna tilluftsventilerna
 • Rengör tilluftsventilerna och eventuella filter i ventiler och fläktar, till exempel spiskåpan
 • Försök hitta luktkällan och eliminera den.

All upplåsning sköter Securitas fastighetsjour 0921-149 72

OBS: Den som ringer Securitas måste sedan legitimera sig och betala upplåsningskostnaden direkt till Securitas för att få sin lägenhet upplåst!

Även om ni ringer direkt till oss en vardag mellan 07.00-16.00 kommer vi att ta en upplåsningsavgift som motsvarar Securitas avgift.