Bagaregränd 4

Bagaregränd 4

Huset är trähus byggt 1945 med fasad klädd i plåt.
Huset är rotreparerat map på el.
Huset har 10 lägenheter förelade enligt:

4 r o k 2 st 94 kvm
3 r o k 4 st 80 kvm
2 r o k 4 st 58-64 kvm