Järnvägsgränd 3

Järnvägsgränd 3

Huset är ett trähus, beläget i övre stadsdelen, klätt med plåtfasad och med byggår 1945.
Huset är rotreparerat map på el.

Huset innehåller 8 lägenhert enligt:

2 r o k 6 st 55-69 kvm
1 r o k 2 st 34 kvm