Etablering av arbetsområde och avstängning av trafik

Etablering av arbetsområde och avstängning av trafik

Etablering av arbetsområde och avstängning av trafik

Torsdag 3/3 påbörjas etablering av arbetsområde och avstängning av trafik in mot centrum från lulevägen.