Lulevägen 17

Lulevägen 17

Huset är byggt 1950 i betong med putsad fasad som nu har eternitskivor. Samtliga badrum renoverade 2004. Huset har 21 lägenheter enligt nedan:

3 r o k 12 st 75-78 kvm 2 r o k 6 st 60 kvm 1 r o k 3 st 34 kvm